top of page

SERVEIS

Els recursos humans, la prevenció de riscos laborals, la protecció de dades i la coordinació d'activitats empresarials, són temes molt importants que no es poden deixar de banda a una empresa.
De vegades, atendre totes aquestes qüestions des de la mateixa organització no és fàcil, doncs ocupen temps del que no es disposa.
Per això, l'opció de subcontractar aquests serveis permet acomplir amb les necessitats de l'empresa i les obligacions legals de manera molt més fàcil.

A Vítaca oferim solucions als problemes. Garantim que les coses es faran, i que es faran bé.
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

 

Disposar d'un Servei de Prevenció Aliè és la forma de gestió de la PRL per la que opten la majoria de pimes.

Només el fet d'haver d'escollir el SPA més adient, ja és el primer dubte amb el que es troben.

Però després es troben amb moltes més qüestions afegides que cal solventar.

Poder disposar d'un tècnic de prevenció que treballi a l'empresa, suposa uns costos afegits que moltes empreses no es poden permetre.

Contractar VITACA és la millor manera d'integrar dins d'una organització un tècnic de prevenció, ja sigui de manera puntual o continuada, facilitant la comunicació amb el SPA, parlant el mateix idioma, i evitant sobrecarregar altres departaments de l'organització.

 

RECURSOS HUMANS

 

Les empreses de certa dimensió, es poden permetre tenir dins de la seva estructura un responsable o, fins i tot, un departament, dedicat a la gestió dels seus recursos humans.

Per a empreses petites o mitjanes, igual que en el cas de la PRL, és difícil poder asumir els costos que això suposa.

Dependre de la gestoria que fa les nomines i les assegurances socials no garanteix que les coses es facin.

Externalitzar aquest servei és una opció que permet disposar d'un assessorament continu en la matèria, agilitzant les respostes que demanden els treballadors, planificant les estratègies a seguir, gestionant els calendaris laborals, etc.

Contractar VITACA és la millor manera d'integrar dins d'una organització un servei que ajuda  a millorar el clima laboral, facilitant la comunicació interna, de manera proactiva i sense esperar que apareguin els problemes.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Les obligacions legals derivades del RGPD afecten totes les empreses, sigui quina sigui la seva dimensió i sigui quin sigui el seu sector.

Evidentment, una pime de pocs treballadros i que treballa amb pocs clients, podrà acomplir els requeriments legals de manera molt més fàcil que una que es dediqui a la venda online a tot el mon, per exemple.

Des de VITACA analitzem de manera individualitzada cada cas, per tal d'oferir un servei acurat i ajustat a les necessitats de cada empresa.

El nostre servei ofereix un assessorament continuat mentre dura el contracte de dos anys, de manera que els nostres clients ens puguin consultar qualsevol dubte en aquest periode, ja sigui perquè es produeixin canvis normatius, o perquè hi hagi canvis a la pròpia organització.

 

Prevenció de Riscos Laborals
Recursos Humans
Protecció de dades
COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

 

La Coordinació d'Activitats Empresarials, més coneguda com a CAE, obliga als empresaris que comparteixen un mateix centre de treball, a l'intercanvi documental.

En els darrers anys, han aparegut moltes plataformes de gestió documental que treballen per a grans empreses i corporacions, i obliguen a les empreses a gestionar aquesta documentació a través d'elles.

Aquesta necessitat implica molt temps de dedicació i, en ocasions, força coneixements en matèria de PRL, fet que suposa un gran inconvenient per a les pimes.

Des de VITACA oferim serveis de CAE per a pimes, asumint directament la gestió documental a les diferents plataformes i garantint l'accés dels seus treballadors als diferents centres de treball.

ÈXIT, SOLUCIONS I ALIANCES

 

Oferir un servei de qualitat, responsable i competent, amb el millor capital humà i les eines tecnològiques i professionals necessàries per a aconseguir que els nostres clients siguin més competitius. La nostra filosofia és involucrar-nos amb els nostres clients des del primer contacte, d’una manera oberta, proactiva i profunda, que ens permeti identificar i respondre estratègicament a qualsevol de les seves necessitats en temps i forma.

​L'èxit dels nostres clients és l'èxit de VITACA.

El respecte pel treball i les persones, l'ètica, la transparència, la integritat, la qualitat, la responsabilitat i una gestió eficient són els nostres valors.

Quan una empresa desitja externalitzar alguns dels seus serveis, nosaltres li oferim les solucions per tal que sentin que en formem part, com si fóssim un departament intern.

Volem formar part de les empreses per a les que treballem, adquirint el més alt compromís professional amb elles.

Els nostres serveis estan dissenyats per a generar una aliança estratègica amb els nostres clients, de manera que tots hi sortim guanyant. Estem convençuts que només amb l’acompliment d’aquest principi aconseguirem una relació sostenible i de futur, podent convertir-nos en uns socis estratègics.

 

bottom of page