top of page

 VITRAdoc GESTOR DOCUMENTAL

VITACA serveis integrats i RATE gestión de prevención s'unien el 2016,

sumant esforços i coneixements, per a crear una eina que neixia per a

cobrir les elevades necessitats que planteja tenir ordenats els documents

relacionats amb la prevenció de riscos laborals, per a poder fer-ho de

manera senzilla, amb  facilitat d'accés i ús i, a més, fer-ho amb el control

i supervisió necessaris.

De l'experiència dels nostres professionals en els camps de la gestió de la prevenció, la programació i la implantació de sistemes, neixia VITRAdoc, un software de gestió documental via web, oientat a la gestió de la prevenció de riscos laborals.

VITRAdoc és el software de gestió documental que t'ajuda en PRL.

Des de Vítaca prestem serveis de CAE (Coordinació d'Activitats empresarials) per als nostres clients que necessiten més suport que el que ja proporciona VITRAdoc.

logo VITRADOC
web VITRADOC
bottom of page